Tag: Iylan Kurdi

छायाचित्र पत्रकारिता : शब्दांविना संवाद

छायाचित्र पत्रकारिता : शब्दांविना संवाद

छायाचित्र पत्रकारिता (फोटो जर्नालिझम)  हा पत्रकारितेचा एक विशेष प्रकार आहे. शब्दांविना प्रभावी संवादाचे हे महत्त्वपूर्ण  साधन आहे. एाक छायाचित्र  दहा हजार ...